swiss krono- - -Robex Radomsko

Płyty MDF

Tytuł obrazu Tytuł obrazu 5 Tytuł obrazu 1 4

Płyty MDF produkowane są w 3 odmianach: MDF, LDF, HDF. Są to produkty drewnopochodne,
powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających,
w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w
całym przekroju, dzięki czemu posiada doskonałą obrabialność mechaniczną w procesie skrawania.

Robex Radomsko / Folwarki

 97-500 Radomsko, ul. M.Dąbrowskiej 35
 +48 44 683 95 22
 +48 44 683 95 22