swiss krono- - -Robex Radomsko

Stopfire - płyty niepalne

Tytuł obrazu Tytuł obrazu 5 Tytuł obrazu 1 4

KRONO STOP FIRE
niezapalne płyty meblowe

W ostatnich latach Unia Europejska zaostrza i wprowadza nowe wymogi dotyczące stosowania materiałów w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, przedszkola, hale sportowe, centra handlowe czy szpitale.

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień. Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych Euroklas ogniowych.

Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe, aż do wyrobów klasy F.
Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:

- w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3,
- w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2.

Szwajcarska Grupa KRONO, aby spełnić najwyższe europejskie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, opracowała technologię produkcji niezapalnych płyt meblowych.

Płyty meblowe KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B, s2, d0

Euroklasa
Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru
A1 Niepalne Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia
A2 Niepalne niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia

B

Niezapalne

Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia

C Trudno zapalne Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze
D Łatwo zapalne Istotny udział w pożarze
E Łatwo zapalne Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe
F Łatwo zapalne Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych
Euroklasa Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu
s1 Prawie bez dymu

s2

Średnia ilość i gęstość dymu

s3 Bardzo dużo gęstego dymu
Euroklasa Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

d0

Brak płonących kropli

d1 Niewiele płonących kropli(podobne do iskier z płonącego drewna)
d2 Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek

W ofercie dostępne są następujące płyty meblowe:
+KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm
+KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm

+KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm
+KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm

Płyty niezapalne Stop Fire posiadają:

  • Atest Higieniczny,
  • Klasyfikację Ogniową.

Robex Radomsko / Folwarki

 97-500 Radomsko, ul. M.Dąbrowskiej 35
 +48 44 683 95 22
 +48 44 683 95 22